Huisreglement

Fenice

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld. Hieronder kunt u de huisregels vinden.

Toegang:
Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar buiten te nemen.

Dresscode:
Fenicie Libanees Restaurant hanteert een dresscode. Personen in joggingskleding en/of trainingskleding worden de toegang geweigerd. Ook hoofddeksels zijn niet toegestaan (met uitzondering van hoofddeksels uit religieuze overwegingen).

Alcohol en Drugs:
Gasten onder invloed van alcohol of drugs zal de toegang worden geweigerd.
Bij het aantreffen van verboden middelen en of wapens (vernoemd in de wapenwet) informeren wij te allen tijde de Politie.

Racisme en of discriminatie:
Het benaderen van andere sekse dient op een fatsoenlijk en vriendelijk manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en of discriminatie zijn verboden.

Aansprakelijkheid:
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid bij diefstal, vermissing, of beschadigingen.
U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Reparatie of kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht bij vernieling en/of schade.
Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen, tevens verzoeken wij u bij klachten van welke aard dan ook te melden bij het personeel.

EHBO:
Indien u hulp wenst van Fenicie Libanees Restaurant te Purmerend dient u de aanwijzingen van de dienstdoende BHV’er op te volgen. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden.

Aanvullende huisregels:
Het is verboden binnen tabak en of sigaretten te roken. Bij overtreding wordt u erop aangesproken en kan u de toegang in het vervolg worden geweigerd.
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Fenicie Libanees Restaurant alsnog over de mogelijk te nemen maatregelen.